+376 809 650

info@mcadvocats.com

eLS NOSTRES SERVEIS

La practica del dret en un despatx multidisciplinar permet integrar els coneixements i experiencia dels professionals a fi de donar una resposta complerta i adaptada a cada necesitat. 

 

Donem resposta als nostres clients en els ambits mes variats del dret. Podem assessorar els empresaris i societats en els sectors que necessiten en la seva practica diària, com el dret mercantil, laboral, fiscal, civil o administratiu. Igualment, desenvolupem programes de formació a mida en aquestes tematiques.

 

Igualment, i pel que fa les persones físiques, les podem assesorar en els diferents àmbits de la seva vida diaria, ja sigui en aspectes de dret de familia, dret penal o dret civil.