LEGISLACIO

Legislació

El nostre bufet posa a disposició una part de les seves compilacions de normes Andorranes. Aquesta publicació es fa amb l'intenció de facilitar al visitants l'accés a una normativa sovint dispersa, poc compilada i poc accessible als no professionals o estrangers.

Dret penal

Dret de societats

Dret laboral

Dret fiscal

Dret de familia

Aquests documents són interns, elaborats pels membres del nostre despatx, sense que puguem garantir la seva exactitud ni la seva exhaustivitat. Aquestes compilacions tenen doncs efectes purament informatius, i han estat elaborades a partir dels textos de treball més habituals.
Finalment, recomanem de consultar la data en que van ésser elaborades, i verificar que no hi hagi legislació aprovada posteriorment.
Per tota consulta o precisió quedem a la seva plena disposició.