Family office

El patrimoni familiar, sovint acumulat durant vàries generacions, constitueix un conjunt d'actius de diferent naturalesa, amb la consegüent complexitat jurídica, fiscal i financera per la seva gestió. A la diferència de les societats comercials, la gestió del patrimoni familiar no respon únicament a criteris econòmics, sinó que intervenen una multitud de factors objectius i subjectius que la fan particularment delicada.
En aquestes condicions, no es poden aplicar solucions estàndar, sinó que s'ha d'analitzar amb detall la situació familiar i patrimonial per tal de trobar les solucions més favorables, d'acord amb la visió dels membres familiars.
El nostre bufet, conjuntament amb les seves empreses relacionades, pot prestar una amplia gamma de serveis en materia de family office.

  • Assessorament jurídic en relació amb la gestió del patrimoni familiar (fiscal, mercantil, gestió, etc...)
  • Gestió global del patrimoni
  • Administració de finques
  • Comptabilitat consolidada
  • Optimització fiscal i jurídica de la família
  • Serveis de govern familiar (preparació de les noves generacions, coordinació de la política de filantropia, etc...)
  • Planificació de la successió familiar pel que fa als accionistes, als membres dels Consells d’Administració i de Família, i als directius de les diferents companyies i iniciatives participades per la família.