Incapacitació i tutela

La declaració d’incapacitat i nomenament de tutors són garanties necessàries per salvaguardar tant els interessos dels incapaços com de la família del seu entorn. Aquest tipus de procediments són delicats, amb grans implicacions per la persona incapacitada, així com per els futurs tutors o curadors.

Aquestes situacions precisen d’un acompanyament en les diferents etapes del procediment, així com en el seguiment posterior de la situació de la incapacitat.