Separacions i divorcis

La finalització d’una relació mitjançant la separació o el divorci, és un moment difícil que pot ser superat de manera amistosa, o pel contrari, amb rancor i falta d’enteniment al comportar una ruptura de llaços afectius, emocionals, familiars, havent de decidir unes mesures econòmiques que marcaran el futur de la família.

Davant l’aparició d’un conflicte conjugal el primer objectiu de la nostra actuació és assegurar els interessos personals i econòmics del client, a la vegada que defensarem la continuïtat de la seva relació amb els fills. L'experiència en aquest terreny ens indica que la nostra aportació més important serà aconseguir que el client tingui possibilitats de desenvolupar amb les màximes garanties, el seu projecte de vida en la nova situació. Tenim experiència en la negociació de Convenis i en l'interposició o contestació de demandes de separació i divorci, així com l'adopció de mesures provisionals.

Entre les decisions i mesures a prendre en els supòsits de separació o divorci en matrimonis i parelles de fet, tant si és de mutu acord como contenciós, es troben:

  • L’adjudicació del ús i gaudi del domicili familiar.
  • La custòdia dels fills haguts al matrimoni.
  • La regulació del règim de visites del cònjuge que no es queda amb la custòdia dels fills
  • L'establiment de la pensió alimentària pels fills.
  • L establiment de la pensió compensatòria a favor del cònjuge que sofreixi un desequilibri econòmic.