Dret Mercantil

En el sentit més ampli, una societat necessita un suport constant durant tota la seva existència. Per aquest motiu M&C ADVOCATS s’ha donat com a objectiu de poder aportar el seu assessorament en tots els seus àmbits principals de la vida de l'empresa. El nostre despatx pot doncs aportar-li assistència en:

  • Audits jurídics
  • Preparació, negociació i redacció de contractes
  • Seguiment dels contractes signats per la societat
  • Contenciós mercantil
  • Dret penal mercantil