Dret de societats

La legislació societària és cada dia més complexa. Les obligacions comptables i fiscals augmenten ràpidament, i l'adaptació de les societats a la nova realitat juridica i econòmica és un element imprescindible per l'èxit futur. Aquest procés pot ser traumàtic, pel que és important poder comptar amb el suport d'un equip amb amplis coneixements societaris, que pugui assistir en el compliment normatiu en tots els aspectes relacionats amb les societats.
El nostre despatx pot prestar tota l’ajuda que la seva empresa pugui precisar en l’àmbit jurídic. Les principals àrees d’actuació del nostre despatx es centren en: