Dret fiscal

A Andorra, la fiscalitat és cada dia més present i al centre de la problemàtica societària i personal. L’aparició de nous impostos en els darrers anys (ITP, IS, IGI, IAE, Impost sobre Plusvàlues) fan que el marc jurídic tradicional en el qual estàvem acostumats a treballar evoluciona ràpidament. A banda, les empreses andorranes tendeixen cada dia més a internacionalitzar-se, i l'obertura econòmica facilita l'accés al Principat d'inversors estrangers. En aquest sentit, el nostre bufet estarà al seu costat per: