Assessorament en matèria laboral

  • Preparació de contractes de treball
  • Resolució extrajudicial de contenciosos laborals
  • Prevenció de riscos laborals
  • Seguretat social
  • Assessorament global en matèria laboral