Contenciós laboral

Les relacions laborals en una empresa poden ser generadores importants de procediments judicials. L'assessorament previ redueix considerablement el risc de plets, però tot i això, quan es treballa amb equips humans, es fa a vegades difícil evitar que certs conflictes acabin judicialitzats.
En aquest moment és imprescindible disposar d'un bon acompanyament legal ja que els imports de les reclamacions judicials poden ser sovint conseqüents.
El nostre bufet el pot representar en tot tipus de plets relacionats amb l'àmbit laboral, ja sigui davant els serveis de l'administració com davant els tribunals ordinaris andorrans.