Dret penal general

Defensa i representació dels interessos dels nostres clients en tot tipus de procediment penal en el que calgui actuar en qualitat de defensa, de responsable civil directe o subsidiari, d’acusació particular, d’acusació popular o d’actor civil.

La matèria penal inclou àmbits tant genèrics com:
- Delictes contra la integritat física i moral
- Delictes contra el patrimoni
- Delictes contra la salut pública
- Difamacions, vexacions, calúmnies

Actualment, i cada dia més, també assegurem la representació lletrada en casos de delictes transnacionals i internacionals, com:
- Tràfic de productes il·legals
- Blanqueig de capitals
- Associacions il·lícites